Etiquetas

29 de novembro de 2010

Boas prácticas educativas

A chegada da Web 2.0 abre un novo frente de posibilidades no ámbito educativo. Ábrese un mundo de posibilidades para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe que facilita a aprendizaxe significativa.

Coa chegada do programa Escuela 2.0, materalizado en casi tódalas comunidades autónomas, e que consiste de proveer de miniportátiles a tódolos alumnos dun aula, ademais dun proxector e unha pizarra dixital, ábrese un novo fronte, unha nova metodoloxía didáctica que usa como soporte as tecnoloxías da información e as comunicacións.

Pere Marqués fala dos posibles modelos de uso didáctico que se poden levar a cabo coas aulas 2.0, destacamos as súas presentacións:
No seguinte enlace tedes un PDF con información relacionada coa Web 2.0

Na seguinte enlace podedes atopar información sobre boas prácticas Educativas, é un portal moi interesante creado polo ITE e que da a coñecer prácticas que realizan os docentes nas aula.