Etiquetas

17 de novembro de 2010

Ata a chegada do microchip

Se viaxamos un poucon no tempo e lembramos esa primeira xeración de ordenadores, alá polos anos 1937-1953, onde aparecía o UNIVAC (1951), para o creación do cal se empregaron Válvulas de Vacío. Evolucionando na segunda xeración que se baseaba xa no uso de transistores e semiconductores (1954-1962), e na que se empeza a programar en código máquina, para que a partir do 1963, na que se considera a terceira xeración dos ordenadores, que ven marcada pola aparición do circuito integrado que revolucionou o mercado dos computadores. Esto debeuse a redución no tamaño dos ordenadores que os circuitos integrados supuxeron. Nesta era empeza a programarse en linguaxes de alto nivel e finalmente desemboca na cuarta xeración, momento no que aparece o microprocesador que hoxe coñecemos e que baixo estas liñas podemos ver.
Coa chegada do microprocesador, caracterizado pola súa potencia e o seu reducido tamaño, nacen os ordenadores persoais, tales como Spectrum, Atari ou so Commodore que todos lembramos.