Etiquetas

27 de agosto de 2013

Instalar impresora pdf en Debian Wheezy: Cups-pdf

O sistema de impresión CUPS (Common Unix Printer System) permite xestionar impresoras PDF en Linux. 
Pódese ver cómo instalar CUPS na seguinte entrada do blogue.

Unha vez instalado o sistema CUPS, ao que accedemos vía web a través de http://localhost:631, debemos instalar o paquete cups-pdf.

CONFIGURAR IMPRESORA PDF


1) Instalar paquete cups-pdf

sudo apt-get install cups-pdf

2) Reiniciar o servidor cupsd

sudo /etc/init.d/cups restart

3) Entrar no servizo de impresión CUPS vía Web, a través do navegador:

http://localhost:631

4) Procedemos a instalar a impresora. Imos á pestaña Administración e pulsamos no botón Añadir Impresora. (Ao acceder solicitará o usuario root, e o contrasinal que lle teñas asignado a tal usuario)

Aparecerá unha pantalla onde aparece a Impresora Virtual de PDF (Virtual PDF Printer), seleccionamos esta impresora e pulsamos en Seguinte.5) Dámoslle nome á impresora:
6) Nos tipos de impresora seleccionamos a marca GENERIC. E a continuación seleccionamos os drivers. Generic Postcript Printer, e a continuación pulsamos sobre  o botón AÑADIR IMPRESORA.
E xa está a impresora instalada, agora xa podes configurala. Para ver as impresoras instaladas imos dentro da páxina Web de CUPS á pestaña IMPRESORAS.


RUTA ONDE GARDA OS ARQUIVOS PDF


Por defecto a ruta onde garda os arquivos PDF é  /home/nome_usuario/PDF.

Si queremos cambiar a ruta onde garda os arquivos por defecto temos que modificar o ficheiro de configuración  /etc/cups/cups.conf.

1) Abrimos o arquivo /etc/cups/cups.conf para poder modificalo

sudo nano /etc/cups/cups-pdf.conf

2) Por defecto está configurado en  (${HOME}/PDF) onde ${HOME} se refire a o directorio home do usuario que está conectado nese momento, por exemplo no meu caso sería /home/cris/PDF

Na seguinte imaxe podemos ver a configuración por defecto do ficheiro cups-pdf.confSi queremos configurar outro directorio por defecto, comentaríamos a liña Out ${HOME}/PDF e indicaríamos unha nova liña onde poñamos o idrectorio que queremos por defecto, por exemplo, no meu caso, si quero configurar o directorio /media/DATOS/pdf, tería que modificar o ficheiro do seguinte xeito: