Etiquetas

14 de maio de 2013

Crear carpeta PUBLIC nas novas contas de Dropbox

Desde máis ou menos finais do 2012, as contas que se crean en Dropbox non traen por defecto a carpeta PUBLIC, que era unha carpeta pública, e que nos servía para almacenar contidos que despois queremos insertar noutros contedores (páxina web, aula virtual, blogue, ...).

Pois ben, para crear unha carpeta PUBLIC nestas novas contas soamente hai que pinchar no seguinte enlace:https://www.dropbox.com/enable_public_folder, e autenticarse co usuario da conta onde queirades crear a carpeta pública.